Värmegolv

Här visas grafer över temperatur i värmegolven