Värmepumpen

Här visas temperaturer för värmepumpen