Temp på brunsvatten

Här visas vattentemp på vatten från brunnen