Volt i batteri för pi

Här visas grafer över utetemperaturen